Jujur - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Jujur Lengkap Jawaban
 1. Jujur merupakan ciri seorang muslim, sedangkan bohong atau tidak jujur merupakan ciri dari....
  a. Mu’in
  b. Muhsin
  c. Muttaqin
  d. Munafiq
 2. Berikut yang tidak termasuk akhlak terpuji adalah....
  a. Berbohong
  b. Jujur
  c. Percaya diri
  d. Hidup sederhana
 3. Bersikap apa adanya dinamakan....
  a. Percaya diri
  b. Rajin
  c. Hemat
  d. Jujur
 4. Lawan jujur adalah....
  a. Riya
  b. Munafiq
  c. Dusta
  d. Khianat
 5. Diantara hikmah dari perilaku jujur adalah ....
  a. Mendapat sedikit teman
  b. Membuat ketentraman hidup berkurang
  c. Mendapat kepercayaan dari orang lain
  d. Mendapat banyak musuh
 6. Rasulullah SAW selalu berkata....
  a. Bohong
  b. Jujur
  c. Munafiq
  d. Dusta
 7. Berkata terus terang disebut juga ....
  a. Shiddiq 
  b. Istiqomah
  c. Amanah 
  d. Fathonah
 8. Di bawah ini yang termasuk unsur kejujuran adalah ....
  a. Kebenaran, kegunaan, ketepatan
  b. Kebenaran, kegunaan, kebaikan
  c. Kebaikan, kebenaran, kenyataan
  d. Kegunaan, kesepahaman, kemanfaatan
 9. Yang termasuk ke dalam krisis kejujuran di sekolah adalah ....
  a. Mencontek 
  b. Korupsi 
  c. Curang 
  d. Bohong
 10. Jujur dalam perbuatan di sebut juga ....
  a. Shiddiq Al Qolbi
  b. Shiddiq Al Amal
  c. shiddiq Al Hadits 
  d. shiddiq Al Wad
 11. Orang jujur akan berkata....
  a. Benar
  b. Salah
  c. Seenaknya
  d. Marah
 12. Orang yang berbuat jujur perbuatannya selalu...
  a. Berbalik
  b. Berliku
  c. Menyimpang
  d. Lurus
 13. Diantara dampak negatif dari sikap tidak jujur adalah ....
  a. Digolongkan sebagai orang musyrik
  b. Hartanya halal dan berkah
  c. Kehidupannya tentram dan sejahtera
  d. Digolongkan sebagai orang munafik
 14. Yang termasuk bentuk-bentuk kebohongan adalah ....
  a. Khianat, kesaksian palsu, amanah
  b. Gunjing, fitnah, khianat
  c. Kesaksian palsu, istiqomah, munafik
  d. Munafik, gunjing, qonaah
Kunci Jawabannya Klik Disini
Loading...